Magnus Ahnströms stiftelse

till förmån för Pauvres Honteux

ÄNDAMÅL

Stiftelsen lämnar bidrag till personer bosatta i Linköpings kommun eller Östra Tollstad församling i Mjölby kommun.
Stiftelsen följer upp beviljade anslag genom inkomstundersökningar vartannat år.