Historik om donator

Magnus Ahnström föddes den 12 november 1864 på Wallsjö gård i västgötska Finnerödja.

Hösten 1882 började Magnus Ahnström på Örebro Tekniska elementarskola, idag kallad för Rudbecksgymnasiet. Bland de ämnen som han läste kan nämnas kemi, fysik, matematik, bokföring och byggnadsritning. Tjugoett år gammal examinerades han våren 1885 och kunde därmed bära titeln ingenjör. Han hade mycket goda betyg i de tekniska ämnena. Under åren i Örebro kom Magnus Ahnström att engagera sig i skarpskytterörelsen. År 1886 övertog han delvis skötseln av familjens gård Braxstads herrgård och från 1895 arrenderade han gården av fadern.

Magnus Ahnström hade många förtroendeuppdrag bl a i kommunalnämnden och taxeringsnämnden. Han var även mönstringskommissionens ordförande och brandsyneman.

År 1922 flyttade Magnus Ahnström till Villa Näs i Brokind. Under tiden i Vårdnäs hade han förtroendeuppdrag som ledamot i kyrkorådet och boställsvärd. Han var också mångårig revisor i Östergötlands brandstodsbolag och satt även med som ledamot i flera olika styrelser.

När Magnus Ahnström avled 4 mars 1947 hade han testamenterat merparten av sin förmögenhet till bildandet av en stiftelse som skulle dela ut pensioner till Pauvres Honteux. Vidare stipulerade han att förmånstagarna skulle bo i Linköping eller Östra Tollstad socken. Enligt bouppteckningen uppgick hans förmögenhet till 572 579 kronor och stiftelsen har till idag vuxit till c:a 80 mkr.

Stiftelsen delar årligen ut i ca 1,2 mkr.

Skrift om ”Magnus Ahnström och hans stiftelse” av Gunnar Elfström finns att beställa från stiftelsen.
Bilderna kommer från Per-Arne Ek.