Styrelse

Gunnar Ridderstad, ordförande

Anita Jonasson Kroon

John Fröberg, sekreterare